Home Ceník služeb Reference Kontakt
Komplexní zpracování plánu BOZP

Komplexní zpracování plánu BOZP

Nabízíme komplexní zpracování plánu BOZP a s tím spojenou přípravu zásad bezpečnosti práce na staveništi, zhodnocení zásad organizace výstavby, kontrolu projektové dokumentace včetně zpracování oznámení o zahájení stavebních prací pro Oblastní inspektorát práce (OIP). Garantujeme maximální zodpovědnost a 100% pokrytí rizik investora.

Zpracujeme plán BOZP

Zpracujeme plán BOZP

 • příprava zásad BOZP
 • definování rizik jednotlivých činností
 • kontrola projektové dokumentace
 • oznámení o zahájení prací pro OIP
 • odborné poradenství
Co od vás budeme vyžadovat?

Co od vás budeme vyžadovat?

 • informace o objektu a stavbě
 • projektovou dokumentaci stavby
 • kompletní rozsah prací
 • harmonogram výstavby
 • popis stavebního řešení
Poskytneme vám

Poskytneme vám

 • odborné konzultace
 • požadavky na zajištění BOZP
 • odhad doby plánovaných prací
 • posouzení technologických postupů
 • naplánování dílčích etap projektu
V rámci realizace stavby

V rámci realizace stavby

 • zkoordinujeme všechny zhotovitele
 • zorganizujeme kontrolní dny BOZP
 • vydáme pravidelné reporty
 • dohlídneme na obecnou bezpečnost
 • zajistíme fotodokumentaci pochybení
REPORT-SYSTEM zdarma

Pro naše klienty REPORT-SYSTEM zdarma

Našim klientům, kteří využívají naše služby v plném rozsahu, nabízíme unikátní softwarové řešení zvané REPORT-SYSTEM, které sleduje bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi mezi stavebníkem, zhotoviteli, stavebním dozorem a koordinátorem BOZP. Jedná se o online aplikaci, která funguje prostřednictvím internetu a působí jako preventivní prvek pro eliminaci chyb v rámci bezpečnosti práce.

Funkce aplikace REPORT-SYSTEM

REPORT-SYSTEM využívá v současnosti více jak 1000 našich zákazníků. Je efektivním nástrojem, který pomáhá snižovat riziko vzniku nebezpečných situací na stavbě.

 • Přehledné úložiště aktuálních i archivní ch reportů z KD BOZP
 • Cloudové řešení všech dokumentů - plán BOZP, reporty, harmonogramy apod.
 • Propojení na online školení zaměstnanců
 • Všichni účastníci stavby jsou informováni emailem
 • Kontaktní informace na všechny zúčastněné osoby
 • Přehledná fotogalerie vč. popisu porušení BOZP
 • Přehledná docházka zaměstnanců a pracovníků na stavbě
 • Kontrolní systém pro plnění pokynů a nařízení koordinátora BOZP